WikariuszeWIKARIUSZE
Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kozłowie Biskupim

 1. Ks. Wojciech Jadownicki w latach 2012 - 2016
 2. Ks. Dariusz Drzewiecki w latach 2010 - 2012
 3. Ks. Marcin Dyśko w latach 2007 - 2010
 4. Ks. Wojciech Kmak w latach 2006 - 2007
 5. Ks. Adam Kwaśniak w latach 2005 - 2006
 6. Ks. Waldemar Majchrowski w latach 2003 - 2005
 7. Ks. Jacek Wiśniewski w latach 2002 - 2003
 8. Ks. Jacek Litwin w latach 2001 - 2002
 9. Ks. Stanisław Mocarski w latach 2000 - 2001
 10. Ks. Krzysztof Broniarek w latach 1998 - 2000
 11. Ks. Mariusz Minda w latach 1996 - 1998
 12. Ks. Grzegorz Kucharewicz w latach 1995 - 1996
 13. Ks. Arkadiusz Grodzicki w latach 1993 - 1995
 14. Ks. Grzegorz Gołąb w latach 1990 - 1993
 15. Ks. Andrzej Kwiatkowski w latach 1989 - 1990
 16. Ks. Kazimierz Szczurek w latach 1988 - 1990
 17. Ks. Wojciech Kołakowski w latach 1984 - 1988
 18. Ks. Janusz Kakietek w latach 1983 - 1984
 19. Ks. Andrzej Piekarczyk w roku 1983
 20. Ks. Antoni Kulikowski w latach 1981 - 1983
 21. Ks. Stanisław Mocarski w latach 1978 - 1981
 22. Ks. Stanisław Serowik w latach 1967 - 1968
 23. Ks. Stanisław Robak w latach 1966 - 1967
 24. Ks. Jan Gorgoń w latach 1965 - 1966
 25. Ks. Stanisław Serżysko w latach 1964 - 1965