Schola


Od 1995 roku przy naszym kościele w Kozłowie Biskupim działa schola, która urozmaica niedzielne Msze oraz święta kościelne pięknym śpiewem. 
Należy wspomnieć także o zespole rockowym WNM tzn. „WIARA, NADZIEJA, MIŁOŚĆ”, który powstał w naszej parafii w 2006 roku. Zespół wykonywał piosenki o tematyce religijnej, ale z rockowymi brzmieniami. Dlatego też zyskał duże powodzenie zarówno u młodzieży jak i osób starszych. Zespół odwiedzał przeróżne przeglądy muzyczne, konkursy i festiwale. Brał udział w wielu imprezach okolicznościowych, dawał koncerty, a nawet nagrał kilka płyt ze swoimi utworami. W zespole znajdowali się nie tylko wokaliści, ale oczywiście także świetni instrumentaliści. Ta młodzież może poszczycić się wieloma dyplomami, nagrodami, a także wyróżnieniami. Grupa tych niesamowitych ludzi nieraz stawała na podium lub znajdowała się w ścisłej czołówce najlepszych zespołów w gminie czy powiecie, a także brała udział w festiwalach ogólnopolskich.
Wszystkie pokolenia naszych chórów były i nadal są ze sobą szczególnie zżyte. Te szczególne więzi pomiędzy nimi to przede wszystkim skutek wspólnych wyjazdów, ognisk, zabaw, czy zwykłego spotkania się na herbacie i rozmowie. Oprócz ciężkiej pracy, członkowie grupy zawsze znaleźli czas na chwilę spędzenia razem czasu.
Oczywiście były też trudne chwile. Był czas zwątpienia, zrezygnowania, ale zaraz potem wracała nadzieja i chęci do dalszej pracy. Często pojawiał się też stres czy zmęczenie, ale wspólnie mogli przetrwać wszystko, ponieważ wiedzieli, że mogą na sobie polegać. Mieli także świadomość, że jest z nimi przez cały czas Bóg.
Obecnie Msze i uroczystości uświetniają nam występy scholi dziecięcej rozwijającej się pod kierownictwem naszego organisty i przy pomocy rodziców. Gościnnie występuje także Chór Seniorów działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Suchej.