ProboszczowiePROBOSZCZOWIE
Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

w KOZŁOWIE BISKUPIM

 

 

1.                Ks. Aleksander Kobyliński       (1891 - 1907)

2.                Ks. Alfons Radomski               (1908)

3.                Ks. Emil Tymieniecki               (1909 - 1911)

4.                Ks. Marcin Szkopowski           (1911 - 1 miesiąc)

5.                Ks. Dominik Dziewanowski     (1911 - 1914)

6.                Ks. Eustachiusz Krocin           (1915 -1917)

7.                Ks. Stanisław Śliwerski           (1917 - 1918)

8.                Ks. Franciszek Kołodziejski     (1918 - 1926)

9.                Ks. Bronisław Sielski              (1926 - 1932)

10.          Ks. Wacław Wojewoda           (1932 - 1938)

11.          Ks. Wacław Rączka                (1938 - 1946)

12.          Ks. Edward Marks                  (1946 - 1948)

13.          Ks. Marian Budny                   (1948 - 1956)

14.          Ks. Tadeusz Pawłowski          (1956 - 1978)

15.          Ks. Kazimierz Kuracki             (1978 - 1987)

16.          Ks. Marian Laskowski             (1987 - 1995)

17.          Ks. Janusz Włodarczyk           (1995 - 2016)

18.          Ks. Jacek GRZYWACZ         (2016 -