Ministranci


Nasza wspólnota liczy 54 ministrantów. Bierze czynny udział w życiu parafii. Służenie podczas Mszy świętej ministranci poczytują sobie za szczególny zaszczyt i wyróżnienie. Bliskość ołtarza mobilizuje ich żeby byli lepszymi kolegami, uczniami, synami. Przez cały czas starają się formować i pomagać im w tym starsi koledzy. Ministranci mają co tygodniowe spotkania, na których uczą się lepiej wykonywać swoją posługę ale również ubogacać się duchowo. 16 kandydatów zostało przyjętych do grona ministranckiego w zeszłym roku szkolnym i katechetycznym. Chłopcy chętnie grają w piłkę. Angażują się w zmagania sportowe rozwijając swoje zainteresowania. Chcą być uczniami Chrystusa również w szkole czy na boisku i swoim przykładem pociągać innych do Chrystusa.