Małżeństwo


INFORMACJE DLA NARZECZONYCH

przed zawarciem sakramentalnego związku małżeńskiego

w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kozłowie Biskupim

 

Sakrament Małżeństwa w naszej parafii udzielany jest w terminie uzgodnionym z narzeczonymi. Narzeczeni co najmniej trzy miesiące przed planowanym ślubem zgłaszają się do kancelarii parafialnej, celem ustalenia terminu spisania protokołu kanonicznego badania i wypełnienia pozostałych formalności.

Do spisania protokołu potrzebne są:

– metryka chrztu; metryka jest ważna 6 miesięcy od daty wydania; na metryce powinno być potwierdzenie przyjęcia bierzmowania (jeśli nie ma, należy uzyskać stosowne zaświadczenie w parafii bierzmowania),

– dowód osobisty

– zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – wydane przez USC (należy przynieść trzy egzemplarze); termin ważności zaświadczenia (jest ważne dokładnie przez 6 miesięcy od daty wystawienia) musi obejmować datę ślubu,
– wdowcy – metrykę zgonu współmałżonka.

 

Zapowiedzi głoszone są przez 2 niedziele w parafii i narzeczonego i narzeczonej. Podstawą do głoszenia zapowiedzi jest protokół przedślubny.

 

W ramach przygotowania do małżeństwa narzeczeni:

– uczestniczą w konferencjach dla narzeczonych,

– odbywają trzy rozmowy w poradni rodzinnej.

Narzeczeni odbywają dwie spowiedzi przedślubne – pierwsza na początku przygotowań, druga w przeddzień ślubu. Na początku ostatniego tygodnia przed ślubem zgłaszają się do kancelarii na rozmowę z duszpasterzem i spisują akt małżeński podając dane osobowe swoje oraz świadków ślubu.

 

Ślub zasadniczo powinien się odbyć w parafii, gdzie został sporządzony protokół przedślubny. W wyjątkowych i uzasadnionych okolicznościach Narzeczeni mogą prosić swojego Ks. Proboszcza o zezwolenie na ślub w innym kościele, zwane LICENCJĄ. Jednak można ją wydać dopiero po złożeniu wymaganych dokumentów i ogłoszeniu zapowiedzi w obu parafiach.

 

Wykonywanie zdjęć, nagrywanie, filmowanie czy używanie dodatkowego oświetlenia podczas ślubu powinno być wcześniej uzgodnione z Ks. Proboszczem. Życzenia powinno się przyjmować przed kościołem a w razie niepogody w kruchcie kościoła pamiętając o godności i świętości miejsca oraz o ewentualnych, kolejnych celebracjach liturgicznych odbywających się w tym czasie w świątyni.