Historia parafii


Dokładna data powstania parafii Kozłów Biskupi z powodu braku dokumentów, nie jest wiadoma, lecz prawdopodobnie jest to rok 1226. Pierwszymi fundatorami byli książęta mazowieccy. Książę Konrad Mazowiecki wzniósł świątynię drewnianą. W dniu 29 czerwca 1410 roku, w uroczystość św. Piotra i Pawła w Kozłowie Biskupim przebywał król Władysław Jagiełło. Tu bowiem dał swym wojskom jednodniowy odpoczynek i tu nastąpiło połączenie chorągwi województw zachodnich z wojskami królewskimi. W roku 1443 Andrzej z Bnina Biskup Poznański wzniósł kościół murowany. Kościół ten był ceglany pod wezwaniem Wszystkich Świętych i posiadał trzy ołtarze. W czasie najazdu szwedzkiego na Polskę, za panowania króla Jana Kazimierza nieprzyjaciele złupili kościół, sprofanowali i zniszczyli wnętrze. Po pokoju oliwskim biskup poznański Wojciech Talibowski poświęcił trzy nowe ołtarze dnia 17 września 1661 roku, które przetrwały do 1894 roku. Pod koniec XIX wieku świątynia chyliła się ku upadkowi. W roku 1894 ówczesny proboszcz ksiądz Aleksander Kobyliński przebudował wnętrze stawiając nowe ołtarze z czarnego dębu oraz plebanię w stylu dworku szlacheckiego.
W czasie I wojny światowej, we wrześniu 1914 roku, kościół spłonął podczas dziesięciomiesięcznego frontu na rzece Bzurze. Mury świątyni zostały mocno uszkodzone. W roku 1923 kościół został odbudowany staraniem księdza proboszcza Franciszka Kołodziejskiego, a w sierpniu 1924 konsekrował go ksiądz bp. Stanisław Gall, ale już pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego. W roku 1945 podczas II wojny światowej od pocisków artyleryjskich został zniszczony dach kościoła oraz organy prowizoryczne. Naprawiany w lutym 1945 roku przez księdza Wacława Rączkę. Dach tan przetrwał do 1956 roku. Staraniem proboszcza księdza kanonika Tadeusza Pawłowskiego przystąpiono do remontu i przebudowy świątyni. Przebudowano dach, boczne wejście i prezbiterium w stylu gotyckim. W 1958 roku wykonano całe wnętrze świątyni ze sklepieniem neogotyckim. Zbudowano ołtarz św. Rocha na zewnątrz kościoła. Obraz św. Rocha namalował artysta malarz Franciszek Węglewski. Zakupiono dzwon o wadze 420 kg. W 1959 roku obraz Serca Jezusowego na ścianie wykonał artysta malarz prof. Leon Drapiewski z Poznania. Rzeźby do ołtarza wykonano w Szczyrku na Śląsku Cieszyńskim. Dnia 14 czerwca 1959 roku jego ekscelencja ksiądz bp. Zygmunt Choromański konsekrował ołtarz Serca Jezusowego. W roku 1960 wykonano ambonę dębową i przeprowadzono generalny remont organów. W 1972 roku w celu zabezpieczenia dachu kościoła zmieniono pokrycie z dachówki ceramicznej na blachę cynkową. Kościół posiada następujące pamiątki historyczne: monstrancję srebrną z roku 1831, puszkę na komunikaty z roku 1892, kilka zabytkowych szat liturgicznych.
Wnętrze świątyni i ołtarz Serca Jezusowego projektował ksiądz inżynier Adam Skaubania Salezjanin z Płocka. Założono w kościele ogrzewanie i nową instalację elektryczną, a w sierpniu 2002 roku zespół, pod kierunkiem inżyniera arch. Janusza Tofil, z Warszawy zakończył modernizację obejmującą ołtarz główny, tabernakulum, ambonę i kolorystykę wnętrza. Dla upamiętniania rocznicy odniesienia zwycięstwa nad krzyżakami w bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku, w roku 2010, postawiono przed kościołem kamienną tablicę.