ChrzestSAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

 

Celem spisania aktu chrztu świętego należy dostarczyć (przed chrztem) następujące dokumenty:

– akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (USC)
– dane personalne rodziców – imię i nazwisko, wiek, wyznanie, zawód, dokładny adres zamieszkania;
– data i miejsce [nazwa parafii] ślubu rodziców (przy związkach sakramentalnych);
– zaświadczenie dla każdego z rodziców chrzestnych z parafii faktycznego miejsca zamieszkania o możliwości pełnienia funkcji chrzestnego;
– dane personalne rodziców chrzestnych – jak wyżej;
– ewentualnie zgoda z parafii miejsca zamieszkania [jeśli rodzice dziecka nie są naszymi Parafianami]

 

Sakrament Chrztu jest udzielany w zasadzie w każdą niedzielę oraz w święta Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy na Mszy św. o godz. 11.30.