Caritas


W dniu 30 maja 2007 roku odbyło się zebranie założycielskie Parafialnego Zespołu Charytatywnego „CARITAS” przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kozłowie Biskupim. a pismem L.dz..88/07 z dnia 20 czerwca 2007 roku został wpisany do rejestru Parafialnych Zespołów Charytatywnych działających na terenie Diecezji Łowickiej. Aby wypełnić Jezusowy nakaz „Idźcie” i być uczestnikiem Jego Miłosierdzia, i aby ubodzy doświadczali w Kościele braterskiego wsparcia. Założycielami koła są: Pani Dziekońska Stefania, Pani Siekielska Danuta i Pani Kitlińska Jadwiga. Do wspólnoty należy 14 osób.
Zebrania Zespołu odbywają się co najmniej jeden raz na miesiąc lub częściej wg potrzeby. Zespół swoją opieką obejmuje 220 rodzin - to jest 557 osób. Caritas pozyskuje środki finansowe głównie ze zbiórek przykościelnych. Co roku korzysta z pomocy żywnościowej z programu PEAD. Udziela także doraźnej pomocy finansowej na: zakup opału, opłatę za energię elektryczną, zakup odzieży, zakup leków, itp.