AKTUALNOŚCIŁowicz, dnia 28 maja 2020 roku

L.dz. 566/2020


DEKRET BISKUPA ŁOWICKIEGO
dotyczący obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej niedzielnej

 

W związku z decyzją władz rządowych znoszącą limity uczestników zgro­madzeń religijnych w kościołach odwołuję z dniem 30 maja br. udzieloną wcześniej dyspensę od uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych wiernym Diecezji Ło­wickiej i przebywającym na jej terenie.

Przypominam jednocześnie, że zgodnie z pierwszym przykazaniem kościelnym każdy wierny powinien w niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej. Zważywszy na fakt, że w okresie przygotowań do świąt Wielkanocnych były utrudnienia w korzystaniu z sakramentu pokuty i pojednania, w sposób szczególny zachęcam do jak najszybszego przystąpienia do spowiedzi świętej.

W uczestniczeniu w liturgii należy przestrzegać odpowiednich przepisów sani­tarnych i zachęcam do roztropnej wzajemnej troski o siebie.

Wyrażam wdzięczność wszystkim kapłanom, osobom życia konsekrowanego, katechetom oraz służbom medycznym i sanitarnym za pełną poświęcenia służbę na rzecz ochrony życia i zdrowia w czasie epidemii.

Zachęcam do dalszego trwania na modlitwie w intencji osób chorych i z prośbą o ustanie epidemii

+ Andrzej Franciszek Dziuba
Biskup Łowicki

-------------------------------------------------------------


W dniu 19 kwietnia 2020 r., na spotkaniu rodziców dzieci I komunijnych z Ks. Proboszczem, ze względu na trwającą epidemię zostały zgodnie ustalone nowe terminy I Komunii św.Dzieci, które miały mieć I Komunię św. w

niedzielę 17 maja 2020 r., o godz. 11:30,

będą miały I Komunię św. w

niedzielę 13 września 2020 r., o godz. 11:30.Dzieci, które miały mieć I Komunię św. w

niedzielę 31 maja 2020 r. o godz. 11:30,

będą miały I Komunię św. w

niedzielę 20 września 2020 r., o godz. 11:30.
Mamy nadzieję, że pandemia ustanie i zostaną zmienione restrykcyjne przepisy dotyczące bezpieczeństwa osób.

Módlmy się o ustanie epidemii !Ks. Proboszcz-------------------------------------------------------------